Política de qualitat

L’empresa RESA LOGISITC, S.L. té com a principal mercat les Fires i Esdeveniments. Treballem principalment amb grans operadors logístics a nivell internacional com a clients.

Les activitats que RESA LOGISTIC S.L. considera d’acord amb la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001, són:

Serveis de logística per a fires i esdeveniments.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

  1. Compromís a complir les exigències, requisits i expectatives dels nostres clients, així com els requisits legals i reglamentaris. L’empresa es marca com a objectiu la recerca de l’excel·lència en el seu sector.
  2. Els objectius de l’empresa es basen en les línies estratègiques esmentades en el punt anterior, les quals s’han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
  3. Implantar els indicadors de qualitat i realitzar un seguiment del nivell de progrés d’aquests indicadors, de manera que puguem conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
  4. Avaluar els riscos que poden produir-se en els processos, de manera que es puguin eliminar en el possible aquests riscos i assegurar que les condicions de treball siguin òptimes.
  5. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  6. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.
  7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i al públic en general.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.